Διακρίσεις λόγω αναπηρίας και σχολεία

February 10, 2020 08:35 | μικροαντικείμενα

Ο νόμος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας του Ηνωμένου Βασιλείου και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και σχολεία.

Από τον Σεπτέμβριο του 2002, είναι παράνομο για τα σχολεία της Αγγλίας και της Ουαλίας να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Ο νόμος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας ισχύει τώρα για όλα τα σχολεία και καλύπτει όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής. Αυτό καλύπτει γενικά σχολεία, ειδικά σχολεία και ανεξάρτητα σχολεία. Υπάρχουν νέα καθήκοντα για όλα αυτά τα σχολεία για να αποφευχθεί η διάκριση των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά με μαθησιακή αναπηρία;

Αυτό σημαίνει προστασία από διακρίσεις και νέους τρόπους πρόκλησης διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Παράλληλα με άλλες αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ με την Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη και Αναπηρία Νόμος, αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση ενός γενικού σχολείου θα καταστεί δυνατή για πολλούς περισσότερους μαθητές τα επόμενα χρόνια.

Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα του παιδιού σας να έχει υποστήριξη για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του. Για τα παιδιά που χρειάζονται μεγάλη υποστήριξη στο σχολείο Οι Δηλώσεις Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.

insta stories viewer

Το παιδί μου έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; αυτό σημαίνει ότι έχει ειδικές ανάγκες;

Τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα θεωρηθούν ως άτομα με ειδικές ανάγκες βάσει αυτού του νέου νόμου. Οι μαθητές είναι άτομα με ειδικές ανάγκες εάν η βλάβη τους έχει ουσιώδη και μακροπρόθεσμα δυσμενή επίδραση στην καθημερινή τους ζωή. Θα υπάρξουν μερικοί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν εντάσσονται στον ορισμό της αναπηρίας και δεν καλύπτονται από το νέο νόμο.

Το παιδί μου χρειάζεται τη δική του βοήθεια επικοινωνίας, αυτό καλύπτεται;

Ο νέος νόμος δεν καλύπτει τα βοηθήματα που παρέχονται ειδικά για το παιδί σας, για παράδειγμα ένα ειδικά προσαρμοσμένο πληκτρολόγιο υπολογιστή. Αυτές οι ενισχύσεις καλύπτονται από το πλαίσιο ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και θα πρέπει να αναφέρονται στη Δήλωση του παιδιού σας. Η χρήση των βοηθημάτων καλύπτεται από το νέο νόμο, έτσι ώστε εάν ένας δάσκαλος αρνείται να αφήσει το παιδί σας να χρησιμοποιήσει το ειδικό πληκτρολόγιο, αυτό θα μπορούσε να είναι παράνομο.

Τα σχολικά ταξίδια και οι σχολικές λέσχες καλύπτονται από το νέο νόμο;

Ναι, είναι όταν το σχολείο οργανώνει αυτές τις δραστηριότητες. Είναι πλέον παράνομο να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των μαθητών με ειδικές ανάγκες όταν τα σχολεία οργανώνουν ταξίδια και κλαμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα συνεχίσουν ακριβώς το ίδιο ταξίδι ή θα παρευρεθούν στην ίδια λέσχη. Σημαίνει ότι κατά την οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων τα σχολεία πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θέτουν σε γενικές γραμμές τα μειονεκτούντα μαθητικά παιδιά.

Τι σημαίνει ο νόμος για τα σχολεία;

Είναι παράνομο να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των μαθητών με ειδικές ανάγκες όταν το σχολείο γνωρίζει ότι το παιδί έχει αναπηρία. Τα σχολεία θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι πρακτικές τους (π.χ. πολιτική εισδοχής) (π.χ. χρονοδιάγραμμα) και οι διαδικασίες (π.χ. φάρμακα) δεν εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Τα σχολεία δεν είναι πλέον σε θέση να αρνηθούν τη θέση σε ένα παιδί με μαθησιακή αναπηρία, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν ότι η εκπαίδευση των άλλων παιδιών θα επηρεαστούν αρνητικά ή ότι δεν θα είναι σε θέση να λάβουν εύλογα μέτρα για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες μαθητής.

Ποιος στο σχολείο είναι υπεύθυνος για αυτά τα νέα καθήκοντα διακρίσεων λόγω αναπηρίας;

Είναι το διοικητικό όργανο του σχολείου που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι το σχολείο δεν ενεργεί με τρόπο που εισάγει διακρίσεις. Μπορείτε να μάθετε από το διευθυντή ή το ΛΕΑ το όνομα της Προεδρίας των Διοικητών και το όνομα του Διοικητή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Θα είναι σε θέση να δώσουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σχολείο που εργάζεται για να αποφευχθεί η διάκριση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα θα έχει γραπτή πολιτική ένταξης και μέχρι τον Απρίλιο του 2003 θα πρέπει να δημοσιεύσει σχέδια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διευρύνει την πρόσβαση σε όλους τους μαθητές τα επόμενα χρόνια.

Στην περίπτωση ανεξάρτητων σχολείων είναι ο ιδιοκτήτης ή η ομάδα διαχείρισης του σχολείου και έχουν τα ίδια καθήκοντα για να αποφεύγουν τις διακρίσεις όπως όλα τα άλλα σχολεία.

Το σχολείο που πραγματικά θέλω για το παιδί μου λέει ότι δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες τους. Δεν είναι αυτή η διάκριση;

Ο νέος νόμος καθιστά σαφές στα σχολεία ότι πρέπει να λάβουν εύλογα μέτρα για να παραδεχτούν και να εκπαιδεύσουν το παιδί σας. Μπορεί να μην είναι σε θέση να το κάνουν αυτό μέσα στο χρόνο για το παιδί σας. Εάν, για παράδειγμα, όλο το προσωπικό του σχολείου χρειάζεται να μάθει νοηματική γλώσσα, θα χρειαστεί χρόνος για να το διαχειριστεί το σχολείο.

Νομίζω ότι το σχολείο θα μπορούσε να λάβει εύλογα μέτρα για να βοηθήσει το παιδί μου τι μπορώ να κάνω γι 'αυτό;

Πρώτον, θα ήταν καλύτερο να συζητηθεί αυτό με τον διευθυντή και να εξετάσει το ενδεχόμενο να απευθυνθεί στον πρόεδρο των διοικητών. Οι διοικητές του σχολείου θα πρέπει να ελέγξουν ότι το σχολείο έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα και ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν παρουσιάζουν σημαντικό μειονέκτημα. Το σχολείο μπορεί να λάβει υπόψη:

  • Η ανάγκη διατήρησης των ακαδημαϊκών προτύπων
  • Το κόστος λήψης εύλογων μέτρων
  • Είτε είναι πρακτικό να κάνετε αλλαγές
  • Η υγεία και η ασφάλεια όλων των μαθητών
  • Τα συμφέροντα άλλων μαθητών

Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία υποβολής παραπόνων στο σχολείο και μπορείτε να το κάνετε ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης ή τη χρήση της υπηρεσίας συμβιβασμού.
Τι βοήθεια έξω από το σχολείο υπάρχει για μένα και το παιδί μου;

Όλες οι τοπικές αρχές εκπαίδευσης πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σε γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτές οι πληροφορίες και συμβουλές είναι διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας γονικής συνεργασίας και το γραφείο του τοπικού συμβουλίου σας θα σας δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας.

Υπάρχουν επίσης ανεξάρτητες υπηρεσίες επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβησης) που διατίθενται στους γονείς σε κάθε τοπική περιοχή και αυτές μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση μιας διαφοράς σχετικά με τις διακρίσεις. Η υπηρεσία γονικής εταιρικής σχέσης ή η ανεξάρτητη υπηρεσία διαμεσολάβησης μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία παροχής σχολιακών παραπόνων και να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συνδιαλλαγή και το δικαστήριο.

Οι γονείς μπορούν να ισχυριστούν ότι το παιδί τους αντιμετώπισε παράνομη διάκριση μέσω του Ειδικού Εκπαιδευτικού Αναγκαστικού και του Δικαστηρίου Αναπηρίας. Το εν λόγω δικαστήριο μπορεί να διατάξει οποιαδήποτε ένδικα μέσα εκτός από οικονομική αποζημίωση. Οι γονείς πρέπει να υποβάλουν αξίωση στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης εντός 6 μηνών από την υποτιθέμενη διάκριση.

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Αναπήρων διαχειρίζεται μια ανεξάρτητη υπηρεσία συμβιβασμού για την προώθηση του διακανονισμού των απαιτήσεων χωρίς να προχωρήσει στο Δικαστήριο. Τόσο εσείς όσο και το Διοικητικό Σώμα (ή οι ιδιοκτήτες ενός ανεξάρτητου σχολείου) πρέπει να συμφωνήσετε εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία συμβιβασμού. Η συμφωνία να χρησιμοποιείτε είτε διαμεσολάβηση είτε συνδιαλλαγή δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να δεχθείτε το αίτημά σας διακριτικής μεταχείρισης στο Δικαστήριο. Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία συμβιβασμού, αυτό σημαίνει ότι έχετε 8 μήνες από την απόφαση ή ένα περιστατικό που εισάγει διακρίσεις για να δεχθείτε την αξίωσή σας στο Δικαστήριο.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Αναπήρων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας στις 08457-622-633. Στην ιστοσελίδα τους www.drc-gb.org υπάρχει ένα φυλλάδιο για τους γονείς και περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηρίας στο 0207-925-6902. Έχουν ένα χρήσιμο φυλλάδιο και βίντεο που εξηγούν για την υποβολή αξίωσης.Επόμενο: Δικαιώματα για άτομα με ειδικές ανάγκες UK
~ πίσω στην αρχική σελίδα adders.org
~ adhd άρθρα βιβλιοθήκης
~ όλα τα πρόσθετα / adhd άρθρα